EP18.1 悔恨之墓

2022-04-09 10:01


悔恨之墓

- 等級限制: 220

- 入場頻率: 1 日 1 次

- 限制時間: 1 小時


懺悔的武器

- 以 700 個 Minneas 兌換。


附魔道具

- 一般: 以 50 個 Minneas + 10 萬 Zeny 兌換

- 高階: 以 250 個 Minneas + 15 萬 Zeny 兌換(可以附得第三條)


附魔能力(物理)

- **條

- - MHP + 200 ~ 500

- - MSP + 30 ~ 120

- - CRI + 3 ~ 10

- - FLEE + 10 ~ 30

- - HIT + 10 ~ 30

- - ASPD + 1 ~ 2

- - ATK + 20 ~ 70

- 第二條

- - ASPD + 10% ~ 18%

- - ATK + 5% ~ 10%

- - 遠距離物理傷害 + 5% ~ 15%

- - 近距離物理傷害 + 5% ~ 15%

- - 對 (無/水/火/地/風/毒/聖/暗/不死/念) 屬性敵人的物理傷害 + 5% ~ 15%

- 第三條

- - DEF + 30 ~ 100

- - MDEF + 10 ~ 40

- - MHP + 1% ~ 5%

- - MSP + 1% ~ 5%

- - 對 (小/中/大) 型體型敵人的物理傷害 + 5% ~ 10%

- - 對 (一般/Boss) 階級敵人的物理傷害 + 5% ~ 10%


附魔能力(魔法)

- **條

- - MHP + 200 ~ 500

- - MSP + 30 ~ 120

- - DEF + 10 ~ 50

- - FLEE + 10 ~ 30

- - 治癒量 + 10% ~ 30%

- - ASPD + 1 ~ 2

- - MATK + 20 ~ 70

- 第二條

- - ASPD + 10% ~ 18%

- - MATK + 5% ~ 10%

- - 變動詠唱時間 - 5% ~ 15%

- - SP 消耗量 - 5% ~ 10%

- - 對 (無/水/火/地/風/毒/聖/暗/不死/念) 屬性敵人的魔法傷害 + 5% ~ 15%

- 第三條

- - DEF + 30 ~ 100

- - MDEF + 10 ~ 40

- - MHP + 1% ~ 5%

- - MSP + 1% ~ 5%

- - 對 (小/中/大) 型體型敵人的魔法傷害 + 5% ~ 10%

- - 對 (一般/Boss) 階級敵人的魔法傷害 + 5% ~ 10%昵称:
内容:
验证码:
提交评论
评论一下
网站地图